John Anders Andersson

Födelsedatum:1967-01-17
Dödsdatum:1985-02-18
Gravnummer:1 Kv13 155

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Lindome församling

Annestorpsvägen 1
43733 Lindome

031-996860

lindome.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/lindome