Ernst Lennart Andersson

Födelsedatum:1933-09-19
Dödsdatum:2023-04-23
Gravnummer:1 Kv21 1073

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Lindome församling

Annestorpsvägen 1
43733 Lindome

031-996860

lindome.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/lindome