Karl Tage Nilsson

Födelsedatum:1927-07-21
Dödsdatum:2020-02-21
Gravnummer:1 Kv21 1032

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Lindome församling

Annestorpsvägen 1
43733 Lindome

031-996860

lindome.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/lindome