Bengt Axel Andersson

Födelsedatum:1929-09-28
Dödsdatum:2018-03-25
Gravnummer:1 Kv26 3010

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Lindome församling

Annestorpsvägen 1
43733 Lindome

031-996860

lindome.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/lindome