Karl Olof Andersson

Födelsedatum:1919-02-16
Dödsdatum:2004-08-05
Gravnummer:1 Kv26 1665

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Lindome församling

Annestorpsvägen 1
43733 Lindome

031-996860

lindome.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/lindome