Maria Andersson

Födelsedatum:1972-04-06
Dödsdatum:2013-05-05
Gravnummer:1 Kv26 3071

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Lindome församling

Annestorpsvägen 1
43733 Lindome

031-996860

lindome.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/lindome