Uno Bertil Andreasson

Födelsedatum:1920-05-04
Dödsdatum:2000-08-04
Gravnummer:1 Kv26 1604

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Lindome församling

Annestorpsvägen 1
43733 Lindome

031-996860

lindome.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/lindome