Arvidsson Fredrik Posse

Födelsedatum:1851-07-17
Dödsdatum:1897-08-22
Gravsatt:1897-08-28
Ort:Glumslöv
Område: C
Gravnummer:Sn C 26

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Ljunits församling

Skårby Kyrkoväg 196
271 91 YSTAD

0411-67260

ljunits.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se\ljunits

Snårestads Kyrkogård

Snårestad kyrkobacke 12
271 93 YSTAD

ljunits.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se\ljunits