Jan Erik Raneke

Födelsedatum:1914-04-05
Dödsdatum:2007-10-14
Gravsatt:2007-12-14
Ort:Lomma, Skåne län
Gravnummer:G F 99

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Lomma Gamla Kyrkogård

Prästbergavägen 71
234 35 Lomma