Kurt-Erik Lennart Bohm

Födelsedatum:1934-03-23
Dödsdatum:2020-04-09
Gravnummer:1 Agp C 3C-D

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred