Alexandra Maria Engström

Födelsedatum:1897-06-24
Dödsdatum:1979-05-07
Gravnummer:1 Gml A 655A-B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred