Anders Gustaf Albert Andersson

Födelsedatum:1869-08-05
Dödsdatum:1960-01-02
Gravnummer:1 Gml A 334

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred