Gunborg Maria Bredin

Födelsedatum:1918-01-14
Dödsdatum:2011-08-15
Ort:Mariefred
Gravnummer:1 Gml A 685

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred