Gustaf Abraham Enström

Födelsedatum:1829-02-16
Dödsdatum:1894-03-06
Gravnummer:1 Gml A 434-435

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred