Karl Erik Cederlund

Födelsedatum:1838-03-04
Dödsdatum:1907-06-17
Gravnummer:1 Gml A 726

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred