Hans Olof Albihn

Födelsedatum:1929-02-09
Dödsdatum:1989-12-18
Gravnummer:1 Gml B 457-458

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred