Gml B

Gravsatta

1 Gml B 69A

Elias Nils Vidén, Byggnadsarbet.

 

1901-02-26
1973-12-20
Gravsatt: -
Mer information

1 Gml B 69A

Valborg Anna Maria Vidén

 

1902-11-15
1973-12-15
Gravsatt: -
Mer information

1 Gml B 81-83

Simon Robert Gustaf Vidholm

 

1965-07-10
2020-05-26
Gravsatt: -
Mer information

1 Gml B 328

Oskar Georg Fredrik Von Bothmer

 

1923-07-27
1996-10-16
Gravsatt: -
Mer information

1 Gml B 345-347

Carl Gustaf Reinhold Oskar Von Essen, Direktör

 

1910-03-15
1976-07-23
Gravsatt: -
Mer information

1 Gml B 345-347

Ingrid Elna Maria Louise Von Essen

 

1910-11-03
2002-08-30
Gravsatt: -
Mer information

1 Gml B 14-15

Elise Karolina Wahlkvist, Änkefru

 

1894-04-19
1968-08-05
Gravsatt: -
Mer information

1 Gml B 272-273

Johanna Sofia (Hanna) Wahlman

 

1860-01-14
1934-03-18
Gravsatt: -
Mer information

1 Gml B 272-273

Karl August Wahlman, Åkare

 

1851-01-07
1912-11-15
Gravsatt: -
Mer information

1 Gml B 14-15

Hilda Katarina Wahlqvist

 

1876-01-17
1920-12-08
Gravsatt: -
Mer information

1 Gml B 14-15

Johan Fredrik Wahlqvist, Murarmästare

 

1875-05-24
1968-01-25
Gravsatt: -
Mer information

1 Gml B 427-429

Anna Erika Gustafva Wallander

 

1863-11-03
1863-11-23
Gravsatt: -
Mer information

1 Gml B 427-429

Edla Maria Wallander, Kassörska

 

1866-05-07
1948-11-05
Gravsatt: -
Mer information

1 Gml B 427-429

Erik Wallander, Arrendator

 

1828-06-29
1898-07-09
Gravsatt: -
Mer information

1 Gml B 427-429

Erik Wilhelm Wallander

 

1859-09-14
1863-05-13
Gravsatt: -
Mer information

1 Gml B 427-429

Gustava Wilhelmina Wallander

 

1826-10-07
1909-10-03
Gravsatt: -
Mer information

1 Gml B 144-145

Anna Birgitta Wallin

 

1940-06-14
2017-11-25
Gravsatt: -
Mer information

1 Gml B 172-173

Carl Erik Wallin, Lantbrukare

 

1862-04-22
1944-04-01
Gravsatt: -
Mer information

1 Gml B 172-173

Erika Charlotta Wallin

 

1866-06-08
1926-05-14
Gravsatt: -
Mer information

1 Gml B 144-145

Margareta Elisabet Wallin

 

1906-05-05
1988-06-24
Gravsatt: -
Mer information