Gunnar Ekblom

Födelsedatum:1885-12-16
Dödsdatum:1976-04-21
Gravnummer:1 Gml U 89-92

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred