Erik Bertil Jonasson

Födelsedatum:1911-06-10
Dödsdatum:1987-01-25
Gravnummer:1 Nya A 8-9

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred