Gerda Vilhelmina Lidgren

Födelsedatum:1889-06-24
Dödsdatum:1967-03-25
Gravnummer:1 Nya A 31-32

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred