Göta Linnea Eriksson

Födelsedatum:1916-02-28
Dödsdatum:1969-10-06
Gravnummer:1 Nya A 1-2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred