Gustaf Arvid Larsson

Födelsedatum:1897-01-22
Dödsdatum:1980-05-13
Gravnummer:1 Nya A 35-36

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred