Ivar Petrus Andersson

Födelsedatum:1910-06-29
Dödsdatum:1969-09-20
Gravnummer:1 Nya A 12-13

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred