Knut Hjalmar Seth

Födelsedatum:1920-12-19
Dödsdatum:2010-11-19
Gravnummer:1 Nya A 39-41

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred