Nils Folke Eriksson

Födelsedatum:1912-02-01
Dödsdatum:1983-03-25
Gravnummer:1 Nya A 16-18

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred