Olof Eugen Eklund

Födelsedatum:1911-04-26
Dödsdatum:1988-08-10
Gravnummer:1 Nya A 23-24

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred