Olof Magnus Strandberg

Födelsedatum:1893-09-03
Dödsdatum:1968-05-14
Gravnummer:1 Nya A 27-28

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred