Ruth Ingeborg Karlsson

Födelsedatum:1901-07-08
Dödsdatum:1975-05-23
Gravnummer:1 Nya A 21-22

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred