Sofia Persson

Födelsedatum:1875-01-08
Dödsdatum:1966-03-24
Gravnummer:1 Nya A 44-45

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred