Ester Maria Cinrad

Födelsedatum:1886-06-06
Dödsdatum:1964-07-15
Gravnummer:1 Nya B 29-30

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred