Adele Keskyla

Födelsedatum:1901-10-27
Dödsdatum:1973-05-30
Gravnummer:1 Nya D 1--2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred