Erik Eugen Wsterberg

Födelsedatum:1922-08-10
Dödsdatum:2010-07-25
Gravnummer:1 Nya D 15

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred