Erik Vilhelm Ek

Födelsedatum:1913-01-26
Dödsdatum:1985-08-09
Gravnummer:1 Nya D 16-17

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred