Isolde Rosner

Födelsedatum:1929-01-05
Dödsdatum:2021-08-16
Gravnummer:1 Nya D 63-64

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred