Märta Linnéa Mellqvist

Födelsedatum:1920-06-01
Dödsdatum:1995-08-29
Gravnummer:1 Nya D 22-23

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred