Carl Folke Andersson

Födelsedatum:1938-01-21
Dödsdatum:2013-12-09
Gravnummer:1 Nya E 13-14

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred