Carl Gustaf Larsson

Födelsedatum:1915-01-20
Dödsdatum:2000-01-08
Gravnummer:1 Nya E 17-18

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred