Hans Gustaf Hellman

Födelsedatum:1929-02-03
Dödsdatum:2002-10-08
Gravnummer:1 Nya E 32-33

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred