Stig Erik Bertil Ambjörnsson

Födelsedatum:1924-04-15
Dödsdatum:2002-09-24
Gravnummer:1 Nya E 11-12

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred