Georg Lennart Alsén

Födelsedatum:1925-04-30
Dödsdatum:2003-07-26
Gravnummer:1 Nya H 46

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred