Anders Wilhelm Jansson

Födelsedatum:1887-11-30
Dödsdatum:1961-01-08
Gravnummer:1 Nya K 30A-B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred