Anna Sofia Holm

Födelsedatum:1878-06-18
Dödsdatum:1962-12-25
Gravnummer:1 Nya K 27A-B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred