Hans Emil Roos

Födelsedatum:1931-11-14
Dödsdatum:2016-01-03
Gravnummer:1 Nya K 5

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred