Oskar Adolf Ferdinand Gustafsson

Födelsedatum:1889-06-17
Dödsdatum:1975-03-04
Gravnummer:1 Nya K 22A-B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred