Stig Lennart Jakobsson

Födelsedatum:1923-08-15
Dödsdatum:2006-10-31
Gravnummer:1 Nya K 17

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred