Sune Elof Lennart Woldén

Födelsedatum:1954-06-30
Dödsdatum:2010-03-23
Gravnummer:1 Nya K 15

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred