Anders Oskar Andersson

Födelsedatum:1876-03-04
Dödsdatum:1965-09-16
Gravnummer:1 Nya L 3A-B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred