Dagmar Gudrum Maria Atthem

Födelsedatum:1927-01-08
Dödsdatum:2014-09-04
Gravnummer:1 Nya L 39-40

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred