Johan Albert Ahlgren

Födelsedatum:1870-06-16
Dödsdatum:1950-06-10
Gravnummer:1 Nya L 14A-B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred