Jozef Mieczystaw Matla

Födelsedatum:1916-07-26
Dödsdatum:2006-02-01
Gravnummer:1 Nya L 51

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Mariefreds Kyrkogårdsförvaltning

Bergsgatan 1
64730 MARIEFRED

0159-102 69

mariefreds.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/mariefred